FAST Linked Data

FAST Authority File

Hong lou meng (Cao, Xueqin)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1357354
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  SKOS Alternative Label:
  • Hong lou meng ba shi nian jiao ben (Cao, Xueqin)
  • Cheng bing ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Wang Xilian ping ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Xin ping xiu xiang Hong lou meng quan zhuan (Cao, Xueqin)
  • Jiao ben Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Qianlong jia xu zhi yan zhai chong ping Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Dong guan ge ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Guo chu chao ben yuan ben Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Geng chen chao ben Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Cheng ding ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Qianlong chao ben bai er shi hui Hong lou meng gao (Cao, Xueqin)
  • Qi Liaosheng xu chao ben Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Qi Liaosheng xu ben Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Zhi yan zhai chong ping Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Hung lou meng (Tsʻao, Chan)
  • Shi tou ji (Cao, Xueqin)
  • Jin yu yuan (Cao, Xueqin)
  • Hong lou meng jiao zhu (Cao, Xueqin)
  • Qianlong chao ben bai nian hui Hong lou meng gao (Cao, Xueqin)
  • Zhi yan zhai jia shu chao yue zai ping Shi tou zhi (Cao, Xueqin)
  • Jia chen ben Hong lou meng (Cao, Xueqin)
  • Hung lou meng (Tsʻao, Hsüeh-chʻin)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views