FAST Linked Data

FAST Authority File

Yi jin jing (Bodhidharma)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1372535
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Yi jin jing (Bodhidharma)
  SKOS Alternative Label:
  • Yi jin jing yu Xi sui jing tu jie (Bodhidharma)
  • Zhen ben Yi jin jing, Xi sui jing he bian (Bodhidharma)
  • Zhen ben Yi jin, Xi sui jing he bian (Bodhidharma)
  • I chin ching (Bodhidharma)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views