FAST Linked Data

FAST Authority File

Huisi, 515-577

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 258212
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Huisi, 515-577
  SKOS Alternative Label:
  • Hui-ssu, 515-577
  • Nanyuedashi, 515-577
  • Sichanshi, 515-577
  • Sidaheshang, 515-577
  • Nanyuehuisi, 515-577
  • Nanyuesidachanshi, 515-577
  • Eshi, 515-577
  • Nangaku Daishi, 515-577
  • Huei-ssu, 515-577
  • Nan-yüeh-ta-shih, 515-577
  • Ssu-chʻan-shih, 515-577
  • Ssu-ta-ho-shang, 515-577
  • Nan-yüeh-hui-ssu, 515-577
  • Nan-yüeh-ssu-ta-chʻan-shih, 515-577
  • Nangaku Eshi Daishi, 515-577
  • Namak Hyesa, 515-577
  • Nanyue Huisi, 515-577
  • Huisi, Nanyue 515-577
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views