FAST Linked Data

FAST Authority File

Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui (China)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 527263
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Xing zheng yuan jing ji jian she wei yuan hui (China)
  SKOS Alternative Label:
  • Hsing cheng yüan ching chi chien she wei yüan hui (China)
  • China (Republic : 1949- ). Xing zheng yuan. Economic Planning Council
  • Jing jian hui (China)
  • China (Republic : 1949- ). Jing jian hui
  • CEPD
  • China (Republic : 1949- ). Xing zheng yuan. Jing ji jian she wei yuan hui
  • C.E.P.D.
  • China (Republic of China). Hsing cheng yüan. Ching chi chien she wei yüan hui
  • Council for Economic Planning & Development (China)
  • Council for Economic Planning and Development (China)
  • China (Republic : 1949- ). Council for Economic Planning & Development
  • China (Republic : 1949- ). Xing zheng yuan. Council for Economic Planning and Development
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views