FAST Linked Data

FAST Authority File

V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 551611
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti
  SKOS Alternative Label:
  • Dānishgāh-i Dawlatī-i Tāshkand
  • Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti
  • S.A.G.U.
  • SAGU
  • Sredneaziatskiĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • TashGU
  • TashGU im. V.I. Lenina
  • Tashkend. Universitet
  • Tashkentskiĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Tashkentskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. V.I. Lenina
  • Tashkentskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni V.I. Lenina
  • Tashkentskiĭ narodnyĭ universitet
  • Tashkentskiĭ ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gosudarstvennyĭ universitet im. V.I. Lenina
  • Toshkent davlat universiteti
  • Turkestanskiĭ universitet
  • Universitas Asiae Mediae
  • Université d'État du Turkestan
  • University of Central Asia
  • Uzbek S.S.R. Ministerstvo narodnogo obrazovanii︠a︡. V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti
  • Uzbek S.S.R. Ministerstvo vysshego i srednego spet︠s︡ialʹnogo obrazovanii︠a︡. V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti
  • Uzbek S.S.R. University of Central Asia
  • Uzbek S.S.R. V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti
  • V.I. Lenin nomidagi Meḣnat Qizil Baĭrok ordenli Toshkent davlat universiteti
  • V.I. Lenin nomidagi Toshkent davlat dorilfununi
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views