FAST Linked Data

FAST Authority File

Ouyang, Xiu, 1007-1072

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 72792
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Ouyang, Xiu, 1007-1072
  SKOS Alternative Label:
  • Ou-yang, Hsiu, 1007-1072
  • Ouyang, Wenzhong gong, 1007-1072
  • Liuyijushi, 1007-1072
  • Ouyang, Yongshu, 1007-1072
  • Zuiweng, 1007-1072
  • Gow-yang, Sew, 1007-1072
  • Ngeou-yang, Sieou, 1007-1072
  • Ou-yang, Wen-chung kung, 1007-1072
  • Liu-i-chü-shih, 1007-1072
  • Ou-yang, Yung-shu, 1007-1072
  • Tsui-weng, 1007-1072
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views