FAST Linked Data

FAST Authority File

Poland--Warsaw

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1204515
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Poland--Warsaw
  SKOS Alternative Label:
  • Poland--Capital City of Warsaw
  • Poland--Fārshāfā
  • Poland--Fārṣūfyā
  • Poland--Miasto Stołeczne Warszawa
  • Poland--Varsavia
  • Poland--Ṿarsha
  • Poland--Varshah
  • Poland--Varshava
  • Poland--Ṿarshe
  • Poland--Varsovia
  • Poland--Varsovie
  • Poland--Varsovio
  • Poland--Warschau
  • Poland--Warszawa
  • Poland--Warszewa
  • Poland--Warszowa
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views