FAST Linked Data

FAST Authority File

Texas

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1210336
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Texas
  SKOS Alternative Label:
  • 1835--Texas (Provisional government)
  • Akałii Bikéyah
  • Civitas Texiae
  • Dekesasi
  • Dekesasi zhou
  • Estado de Texas
  • Kekeka
  • Medinat Ṭeḳsas
  • Politeia tou Texas
  • Republic of Texas
  • Shtat Tėkhas
  • State of Texas
  • Taaksaas
  • Teeksăs
  • Tejas
  • Tekhas
  • Tekisasu
  • Tekisasu-shū
  • Tekisasushū
  • Teksas
  • Teksas Eyaleti
  • Teksasa
  • Teksasas
  • Teksaso
  • Teksasos
  • T'eksasŭ
  • T'eksasŭ-ju
  • T'eksasŭju
  • Ṭeḳses
  • Téʼsiz Hahoodzo
  • Tet-khiet-sat-sṳ̂
  • Texas (Province)
  • Texas (Republic)
  • Texas suyu
  • Texia
  • Tiksās
  • TX
  • Wilāyat Tiksās
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views